چاقو ماهی آفریقایی

African knifefish

این ماهی با افزایش عمر قلمرو طلب می شود. به شکل تیغه چاقو می باشد و رنگ آن قهوه ای تا خاکستری مایل به قهوه ای است و گاهی راه راه های عمودی از بالا به پایین دارد. به یک آکواریم خوب گیاه کاری شده احتیاج دارد.

نباید آن را با ماهی های کوچکتر نگهداری کرد. شب ها معمولاً تولید صدا می کند و این صداهای شبیه زنگوله را با فشرده کردن کیسه هوایی به وجود می آورد. در فصل تخم گذاری ، ماده بسیار رنگارنگ تر بوده و اغلب به رنگ قهوه ای مایل به قرمز در می آید و ممکن است تا 200 تخم بگذارد.

تغذیه : انواع غذاهای زنده را می خورد.

خاستگاه

غرب آفریقا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

30

30

غذا

ترجیحاً غذاهای زنده

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

اشتراک گذاری