مار ماهی کم خار

lesser spiny eel

این ماهی در آبهای لب شور نزدیک خط ساحلی زندگی می کند. ماهی قلمرو طلب و تهاجمی می باشد. ویژگی متمایز کننده آن ، نوارهای افقی تیره و روشن یک در میان در طول دو طرف بدن و لکه های شبیه به چشم در باله های پشتی است.

مثل بقیه مارماهی های دوکی شکل ، تعدادی خار در جلوی باله پشتی آن وجود دارد. ذاتاً فعالیت شبانه دارد و علاقمند به نقب زدن در بستر آکواریم است. مارماهیان دوکی شکل با هم در گروه های کوچک خوب نخواهند بود.

تغذیه : انواع غذاهای زنده را می خورند. غذای خود را از کف تانک شکار می کنند ، بنابراین برای آن مواد غذایی را که در کف ته نشین می شوند تهیه کنید.

خاستگاه

جنوب شرقی آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

35

35

غذا

غذاهای زنده

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری