کیلی ریش ریش نارنجی

orange-fringed killie

این ماهی مثل یک شعله رنگی است و بدنی به رنگ آبی متالیک دارد. خال های قرمز روشن در تمام بدن و زرد روشن ، زرد تیره و قرمز روشن در باله ها وجود دارند. با وجود چنین تنوع رنگی و طرحی که این ماهیان دارند ، تعداد کمی از آنها دیده می شود ، خیلی سخت است که علامتهای منحصر به فرد هر گونه را بدون هیچ کتاب تخصصی ماهیان کیلی یا فروشنده مطلعی بشناسید.

تغذیه: همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را میخورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا میکنند و جزو اولین تغذیه کنندگان نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که مقدار کافی غذا برای خوردن بدون زیاده روی به دست می آورند.

خاستگاه

آفریقای غربی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

6

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری