کیلی راشو

rachows killie

خاستگاه کیلی راشو موزامبیک است. مثل بیشتر کیلی ها ، تغییرات زیاد در شرایط آب را دوست ندارند ، بنابراین پی اچ آبی را که در آن نگهداری می شوند ، چک کنید و تدریجاً آنها را با شرایط جدید تطبیق دهید. اگر چه این ماهی ها آب با سختی کم و زغال قهوه ای را ترجیح می دهند، آب سخت تر شیر را پس از یک دوره تعدیل می پذیرد. این ماهیان شیرجه زننده بر زغال هستند ، به این معنی که ماده ها در زمینه زغالی شیرجه می زنند تا تخم هایشان را بگذارند.

. نرها بی درنگ ماده ها را دنبال می کنند تا آنها را بارور کنند. زغال از آکواریم برداشته شده و بیرون خشک میشود. سپس بعد از گذشت زمانی در یک تانک کوچک محتوی 5 سانتی متر (2 اینچ) آب قرار داده می شود تا تخم ها باز شوند.

تغذیه: ماهیان کیلی همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را خواهند خورد. آنها در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و در میان اولین تغذیه کنندگان نخواهند بود ، بنابراین مطمئن شوید که آن ها مقدار کافی غذا برای خوردن بدون زیاده روی به دست می آورند.

خاستگاه

آفریقای غربی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

6

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

اشتراک گذاری