کیلی راه راه قرمز

red-striped killie

این ماهی خط های قرمز روشن و خال های کوچک متصل به هم در تمام طول بدن روی یک رنگ سبز بازتابنده بدن دارد. ماهی قابل توجهی است. باله پشتی دو خط قرمز روشن کلف دارد و دم با رنگ های قرمز ، زرد ، نارنجی و آبی پوشیده شده است.

ماده ها کم رنگ تر از نرها هستند. مثل بیشتر کیلی ها ، این ماهیان از بودن در یک آکواریم که مقدار فراوانی گیاهان با برگ باریک برای مخفی شدن در میان آنها یا تخم ریزی دارد ، لذت می برند. ماهی اجتماعی خوبی و عضو مناسبی برای آکواریم شما می تواند باشد.

تغذیه: همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و جزء اولین تغذیه کنندگان آکواریم نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که مقدار کافی غذا برای خوردن بدون زیاده روی به دست می آورند.

خاستگاه

آفریقای غربی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

6

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

اشتراک گذاری