ماهی سر ماری

snakehead

از جنس channa، چندین گونه دیگر نیز وجود دارد که گه گاه ممکن است در آکواریم نگهداری شوند. طرز شناسایی این گونه از دیگر گونه ها بدین شکل می باشد: باله پشتی با 49 تا 50 شعاع ، باله مخرجی با 31 تا 32 شعاع ، سر کوچک فشرده ، چشم بالای قسمت میانی فک بالایی ، دهان بزرگی که از چشمش هم عقب تر کشیده شده و دندان نیش بزرگ در فک پایینی. رنگ آمیزی آن از برنزی طلایی تا قهوه ای رنگ پریده می باشد و لکه های تیره ای در پشت و پهلوها دارد.

وزن این ماهی به 7-8 کیلوگرم میرسد. در سن دو سالگی بالغ می شود در حالی که طولش 30 سانتی متر است. در طبیعت در دمای 10 تا 15 درجه سانتی گراد ، 3-4 روز می تواند بیرون از آب زنده بماند. در آکواریم ماهی مهاجمی است و ماهی های کوچکتر را می خورد.

تغذیه : انواع غذاهای زنده را می خورد. عذای طبیعی آنها ، سخت پوستان ، بی مهرگان دیگر و دوزیستان می باشند.

خاستگاه

جنوب شرقی آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

با ماهیان غیر گوشخوار بزرگتر

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

17

17

غذا

حلزون،سخت پوستان و غذاهای گیاهی

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری