بارب استولیکس

stolicks barb

بارب استولیکس به بابرب تیکتوشباهت بسیار دارد ، بحثهایی بر سر اینکه آیا آنها گونه های مجزا هستند یا نه وجود دارد. پاسخ هرچه باشد ، این ماهی یک ماهی صلح جو و زیبا برای افزودن به هر آکواریمی است. رنگ اصلی بدن برنزی است که دو خال سیاه در نرها و ماده ها وجود دارد. نر یک نوار وسیع قرمز پوشیده شده با رنگ دارد که در تمام طول بدن گسترده است. در میان باله پشتی نرها رگه های قرمز و سیاهی وجود دارد.

این ماهیان به صورت گسترده در دسترس نیستند ، بنابراین اگر در فروشگاهی به آنها برخورد کردید ، ارزش خریدن دارند. برای تکثیر ، یک نر را با چند ماده قرار دهید و به محض اینکه تخم ریزی را تمام کردند ، تخم ها را جدا نمایید.

تغذیه : همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را میخورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا میکنند و سریع برای خوردن غذا نمیروند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی بدون زیاده روی دریافت میکنند.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری