بارب راه راه

striped barb

بارب راه راه ، یک ماهی نسبتاً چاق با خطوط طولی مشخص است. نرها کمی باریک تر از ماده ها هستند. شناگرانی سریع بوده و دائماً در حال حرکتند. بایستی با ماهی های اجتماعی بزرگتر نگهداری شوند ، چون تمایل دارند بین ماهی های کوچک شنا کنند به جای اینکه در اطراف آنها شنا کنند. زمانی که خیلی کوچکند ، طرح میله ای شکل در پایین بدن دارند. همین که شروع به رشد کردند ، این طرح به یک الگوی شطرنجی تغییر میکند و در ماهی های بزرگ به صورت راه راه در می آید. در طول سالهی بسیار ، فقط ماهی های کوچک و ماهی های بزرگ وارد بازار میشدند و به عنوان دو گونه مختلف عرضه میشدند.

این ماهی ها ، یک نمونه بارز تخم پراکنده ساز هستند ، تخم ها را بین گیاهان با برگ باریک می ریزند و بر می گردند که آنها را بخورند. به طور کلی ماهی هایی مقاوم هستند و نگهداریشان آسان است.

تغذیه: رژیم غذایی متنوع شامل پولکی مختلف را ترجیح می دهند. غذای زنده ، مثل کرمهای خونی ، توبیفکس و غیره را دوست دارند.

خاستگاه

آفریقا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

فقط با همنوعان خودش

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

12

12

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری