کلم آبی ، علف جویباری

samolus valerandi

نام علمی : samolus valerandi

نام فارسی : کلم آبی ، علف جویباری

نام انگلیسی : water cabbage , brookweed , water pimpernel

معرفی :

این گونه در واقع گونه ای غوطه ور نیست و بهتر است که از آن برای آرایش باغ های آبی استفاده شود. اگرچه می توان آن را به صورت غوطه ور نیز نگهداری نمود اما عمر آن در این شرایط کوتاه است. این گیاه را باید در آکواریم های کم عمق با مواد غذایی مناسب در بستر کشت نمود. همچنین آب سبک و شفاف و کمی اسیدی برای ان بهتر است. کلم آبی قادر است در آب های لب شور نیز به حیات خود ادامه دهد. نگهداری از آن در تراریم ها نیز امکان پذیر است.

 

 

راهنمای پرورش :

بیشترین طول……………….….15 سانتی متر

نیاز نوری…………………………….……شدید

دما(سانتی گراد)…………….………….18تا 25

شیوه تکثیر…………………………………..دانه

سرعت رشد.…………………………….….متوسط

محل قرارگیری………………………..…………جلو

 

گونه های سازگار :

کلم آبی را می توان به همراه eleocharis acicularis ، sagittaria subulata ، sagittaria teres و cardamine lyrata نگهداری نمود.

 

پراکنش در ایران :

سامولوس والراندی از لرستان ، بلوچستان ، کرج ، اطراف تهران ، بخش های مرکزی خراسان و نواحی شمالی ایران گزارش شده است. این گیاه را می توان در کناره جویبارها در مناطق مرطوب یافت نمود.

اشتراک گذاری