آپونوژتون ماداگاسکاری
آپونوژتون ماداگاسکاری

آپونوژتون ماداگاسکاری

آپونوژتون ماداگاسکاری/Madagascar laceleaf

گیاهی است آبزی از گونه‌های آپونوژتون‌ها. این گیاه آبزی جنبه زیبایی خاصی داشته و بدین سبب از آن در زیبا سازی محیط آکواریوم‌ها استفاده می‌شود. از میان حدود ۵۰ گونه آپونوژتون‌ها ۱۵ گونه آن به آکواریوم‌ها راه یافتند. خاستگاه آپونوژتون ماداگاسکاری یا گیاه برگ توری، ماداگاسکار می‌باشد. در بازار جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته که بی شک علت اصلی آن شکل توری مانند برگ‌هایش است. گویی برگ‌های پهن یک گیاه را برهنه کرده و فقط اسکلت آن را باقی گذاشته‌اند.

iranplant

شرایط نگهداری و پرورش

نگهداری از این گیاه زیبا آسان نیست و آب باید تمیز و شفاف باشد زیرا جلبک‌ها یا مواد معلق موجود در آب می‌توانند با رسوب بر روی برگ‌ها، باعث آسیب دیدن آن شوند. آب آکواریوم بهتر است سبک و پی‌اچ آن خنثی یا کمی اسیدی باشد. همچنین این گیاه نسبت به وجود سایر گیاهان حساس نبوده و اگر با دیگر گیاهان نگهداری شود بهتر است و به نظر می اید که تعویض متناوب آب برای نگهداری از این گونه لازم باشد. گفتنی است که به علت هجوم بیش از حد برای برداشت گیاه برگ توری ماداگاسکاری ریا، نسل آن در خاستگاهش در خطر نابودی قرار گرفته است.

iranplant

iranplant

گونه‌های سازگار

آپونوژتون ماداگاسکارینزیس گیاهی است که از هم نشینی با سایر گیاهان استقبال می‌کند و بهتر است که آن را در کنار گیاهان دیگر در آکواریوم نگهداری نمود.

پراکنش در ایران

در رویش‌های ایران تاکنون هیچ گونه‌ای از جنس آپونوژتون گزارش نگردیده است.

 

نام علمی : aponogeton madagascariensis

نام فارسی : –

نام انگلیسی : Madagascar laceleaf , Madagascar lace plant

معرفی :

جنس آپونوژتون دارای 45 تا 50 گونه است که از گیاهان غوطه ور تا نمونه های خشکی زی را در بر می گیرد.

از این میان حدود 15 گونه به تجارت آکواریم راه یافته اند و بسیار پرطرفدار هستند. یکی از انواع آنها گیاه a. madagascariensis می باشد که در برخی منابع با نام  a. fenestralis معرفی شده است. خاستگاه آپونوژتون ماداگاسکاری یا گیاه برگ توری ، ماداگاسکار می باشد.

در بازار جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته که بی شک علت اصلی آن شکل توری مانند برگ هایش است. گویی برگ های پهن یک گیاه را برهنه کرده و فقط اسکلت آن را باقی گذاشته اند.

 

راهنمای پرورش :

بیشترین طول………………………………….60سانتی متر

نیاز نوری………………………………………………..متوسط

دما(سانتی گراد)………….…………………………20 تا 22

شیوه تکثیر ………………………………………………..دانه

سرعت رشد……………….………………………….متوسط

محل قرارگیری……………….………………وسط – انفرادی

اشتراک گذاری