بارکلایا
بارکلایا

بارکلایا

بارکلایا(ارکیده آبی)

 

نام علمی : barclaya longifolia

نام فارسی : –

نام انگلیسی : orchid lily

معرفی :

خاستگاه این گیاه زیبا آفریقاست. برگ های دراز و موج دار آن ظاهر زیبایی به گیاه داده است. معمولاً سطح بالایی برگ ها سبز زیتونی و قسمت زیرین آنها قهوه ای مایل به قرمز است. البته بسته به سن گیاه و شرایط زیستی آن ممکن است برگ ها کاملاً سبز یا قهوه ای باشند. گیاه پر توقعی است و نه تنها باید آب دارای مواد غذایی مناسب باشد بلکه بستر هم باید از این لحاظ غنی باشد. همچنین اکسیژن بیش از حد در آب باعث نابودی گیاه خواهد شد. ویژگی جالب این گیاه به غیر از رنگ برگ هایش در این است که دارای بنه یا نوعی پیاز تو پر  (corm) است که در واقع انتهای ضخیم شده ساقه بوده و درون بستر قرار میگیرد و وظیفه آن ذخیره مواد غذایی است. یکی از عیب های این گیاه زیبا آن است که سرعت رشد آن نسبتاً کند می باشد.

راهنمای پرورش :

بیشترین طول………………………………….25سانتی متر

نیاز نوری…………………………………………………..شدید

دما(سانتی گراد)…………………..…………………22 تا 26

شیوه تکثیر………….…………………………….……..دانه

سرعت رشد…………………..……………….کند تا متوسط

محل قرارگیری………………….………………عقب – وسط

گونه های سازگار :

با توجه به رنگ برگ های این گیاه منحصر به فرد می توان آن را در کنار بسیاری از گونه ها کشت نمود. انواع کریپتون بدین منظور مناسب است. همچنین گونه دیگری مانند microsorium pteropus و پری آبی (ceatopteris) هم می توانند همنشین های مناسبی برای آن محسوب شوند.

پراکنش در ایران :

این گیاه به صورت بومی در ایران رشد نمی کند.

اشتراک گذاری