سخنی با دوستداران آکواریم

سخنی با دوستداران آکواریم

آکواریوم آرامشی بی پایان

(سخنی با دوستداران آکواریم) تماشای ماهیانی که در آکواریم شنا می کنند. به خصوص بعد از یک روز پر دغدغه، خیلی آرامش بخش و آرام کننده میباشد. پس از صرف زمان و پول برای طراحی و برپا کردن آکواریم ، تماشای به ثمر نشستن کار و احتمالا تکثیر ماهی ها خیلی رضایت بخش است. ماهی ها بدون شک اثر آرامش بخش و معالج روی روان انسان دارند.

تعداد روز افزونی از اداره ها، بیمارستانها و مکان های پذیرش ، فضاهائی برای یک آکواریم ایجاد کرده اند تا به مراجعین خود کمک کنند تا قبل از وقت ملاقات آرام باشند.

نگداری از آکواریوم آسان است

ماهی های منطقه استوایی، حیوانات خانگی مناسبی برای بچه ها هستند. برخلاف حیوانات بزرگتر، مثل گربه ها و سگ ها ، مجبور نیستید که ماهی ها را برای راه رفتن بیرون ببرید یا به آراسته کردن نیاز ندارند. آنها باید تغذیه شوند و تانک باید تمیز شود، اما این درمقایسه با مسئولیت نگهداری از جانوران دیگر، کاری آسان تر و ساده تر است.هزینه نگهداری ماهیان استوائی مربوط به این است که آکواریمی که انتخاب میشود، چه اندازه ای باشد.بیشترین هزینه،خریداری اولیه آکواریم ،قفسه و تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری ماهی ها به صورت کارآمد میباشد.

برپایی آکواریوم

بهترین آنچه را که استطاعت دارید بخرید. هزینه های جاری کلی، نسبتاٌ پایین هستند.مقداری غذای روزانه برای مصرف ماهی باید فراهم شود. مقداری غذای زنده ، مثل دافنی یا سیکلوپس ، که باید از برکه ها یا نهرها جمع آوری شود. مقدارکمی سنگریزه بزرگ با شکل خوب میتواند از کناررودخانه یا ساحل جمع آوری شوند. بسابید و کاملاٌ ضدعفونی کنید. برای ساختن غارها و مخفیگاه هایی برای ماهی ها ، تکه های کوچک صخره یا سنگ می توانن با به کاربردن درزگیر سیلیکونی آکواریم(چسب آکواریم) به همدیگر متصل شوند. (نکته: درز گیرهای حمام رادر آکواریم به کار نبرید. آنها مواد رنگی متنوعی در خودشان دارند، که برای ماهی ها سمی هستند). در برپایی آکواریم همچنین برای ساختن راه های مخفی برای ماهی ها ، قطعات کوچک لوله های پلاستیکی را میتوان به همدیگر وصل کرده و سپس با سنگریزه پوشاند.

سخنی با دوستداران آکواریم

داشتن یک آکواریم می تواند سرگرمی آرام بخش و پر آسایش باشد.
اشتراک گذاری