نامگذاری پلکوها
نامگذاری پلکوها

نامگذاری پلکوها / Naming the pleco

سیستم نامگذاری L-Numbers  که برای اولین بار توسط مجله DATZ در سال 1988 منتشر شد برای نامگذاری خانواده ای از گربه ماهی ها به نام Loricariidae (پلکوها) به کار میرود .

در این سیستم نامگذاری وقتی یک پلکوی جدید شناسایی میشود یک کد به آن تعلق می گیرد تا سر فرصت و با تحقیقات علمی و تخصصی مورد نیاز،  گونه جدید از نظر علمی طبقه بندی و نامگذاری شود. این کدها با حرف L مخفف Loricariidae شروع می شوند و بعد از آن یک عدد سه رقمی قرار میگیرد. در صورتی که عدد مربوط به هر گونه یک یا دو رقمی باشد با اضافه کردن 0 به سمت چپ عدد آن را تبدیل به 3 رقم می کنیم . به عنوان مثال کد 2L نادرست است و 002L صحیح است .

ابتدا مقرر بود که پس از نامگذاری علمی پلکوها کد آنها کنار گذاشته شود ولی به دلیل استفاده ساده تر کدها و همینطور رایج شدن بین طرفداران پلکو، استفاده از این کدها هنوز هم ادامه دارد و اغلب به استفاده از نام پلکوها ترجیح داده میشود .

بعضی از پلکوها هم مستقیما نامگذاری شده اند بدون اینکه کدی به آنها اختصاص داده شود مثل ادونیس یا لوتئوس! این مسئله در جنس Hypostomus  بیشتر دیده می شود .

بعضی از پلکوها در سنین مختلف تغییرات ظاهری بسیار زیادی دارند به نحوی که تشخیص و ارتباط آنها به همدیگر ممکن است بسیار مشکل باشد. به هر مرحله از این تغییرات فاز  (Phase)  گفته می شود .

معروفترین آنها لوتئوس و چوبی هستند. لوتئوس سه فاز دارد و چوبی پلکو دو فاز دارد .

Naming the pleco

Naming the pleco

هر پلکو علاوه بر این کدها یک اسم علمی دارد و ممکن است یک یا بیشتر اسم محلی و رایج داشته باشد .

اسم علمی پلکوها بصورت دو قسمت “نام جنس+نام گونه” ذکر می شود. مثلا نام علمی پلکو 600L بدین صورت می باشد :

Pseudacanthicus leopardus

که قسمت قرمز نام جنس است (Pseudacanthicus) و قسمت سبز نام گونه می باشد

(leopardus)  .

اسم علمی گونه هایی که جنس آنها شناخته شده است (طبقه بندی شده است) ولی هنوز نام علمی آن مشخص نشده است بصورت Sp. پس از نام جنس مورد نظر نمایش داده می شود . به عنوان مثال 201Lکه هنوز نامگذاری نشده است بدین صورت می باشد :

Hypancistrus sp.

گاهی شباهت ظاهری یک گونه جدید به گونه شناخته شده قبلی بسیار زیاد است به نحوی که با دیدن آن به یاد گونه قبلی خواهید افتاد.  برای نامگذاری گونه جدید در چنین حالتی از نام علمی گونه قدیم به همراه حروف اختصاری  cf. استفاده می شود . بدین شکل علاوه بر اینکه نشان می دهیم که پلکوی جدید به کدام گونه شناخته شده قبلی مشابه است در عین حال یک گونه  کاملا متفاوت می باشد . برای مثال نام علمی 114L بدین شکل می باشد :

Pseudacanthicus cf. leopardus

 L-Numbers  اشکالات

سیستم نامگذاری L-Numbers اشکالاتی داشت که باعث میشد به بعضی از پلکوها در این سیستم به اشتباه چند کد تعلق گیرد.

یکی از دلایل رخ دادن این مشکل این بود که در مواقعی چند گروه مختلف در شعب مختلف آمازون پلکویی را کشف می کردند و به آن کد جدید اختصاص می دادند و پس از تحقیقات بیشتر و به اشتراک گذاشتن اطلاعات گروه های اکتشافی مختلف، مشخص میشد که همه آنها یک گونه هستند ! مثلا کدهای پلکو پارا (که در 5 منطقه کاملا مجزا در گویان، ونزوئلا و برزیل پیدا می شود) عبارتند از: 075Lو 124Lو 301L

یکی دیگر از دلایل این مشکل این بود که گاهی تشخیص مورف های مختلف یک گونه در پلکوها مشکل است و تفاوتها بقدری زیاد بود که محققین ابتدا گمان می کردند که با یک گونه جدید طرف هستند و کد جدید به آن تعلق می گرفت اما پس از تحقیقات علمی متوجه می شدند که پلکوی جدید فقط یک مورف از گونه کشف شده قبلی است. گاهی هم برعکس، پلکوی جدید یک مورف از گونه های شناخته شده قبلی تشخیص داده می شد اما بعد از تحقیقات بیشتر متوجه می شدند با یک گونه جدید طرف هستند . به عنوان مثال  گلدناگت (کد 018L) در سنین بالا تغییرات ظاهری بسیار زیادی دارد و به همین دلیل به اشتباه کد 085L به سایز بزرگ آن تخصیص داده شده است !

معمولا در حالتی که بیش از یک کد برای یک پلکو در نظر گرفته شده، اولین کد را برای آن بکار می برند ولی به هرحال همه کدها صحیح هستند و استفاده از آنها بلامانع .

بعدها یک سیستم نامگذاری  کاملتر با حروف اختصاری LDA و یک کد سه رقمی ابداع شد تا اشکالات موجود در L-Numbers را برطرف کند .

نمونه:

در جدول زیر مشخصات چند گونه از پلکوها برای نمونه و نشان دادن نکاتی که در نامگذاری به آنها اشاره شد، ذکر شده است :

 L-Numbers کد LDA کدنام علمینام عمومی یا محلی
L600LDA073Pseudacanthicus leopardus 
  Acanthicus adonisPolka Dot – ادونیس  – پلک وی خالدار دم چنگکی – Lyre Tail Pleco
L114LDA007Pseudacanthicus cf. leopardus Leopard Cactus Pleco  – پلک وی  کاکتوس پلنگی
L201 Hypancistrus sp. فرشته اورینوکو
 L018 – L085 LDA060

Baryancistrus xanthellus

Gold Nugget-گلد ناگت

اشتراک گذاری