دسته: گیاه آبزی

گیاه آبزی یکی از مناسب ترین گزینه ها برای تزیین آکواریوم هستند که جلوه ای طبیعی به آکواریوم داده و ماهیان نیز احساس امنیت و آرامش بیشتری در کنار آن دارند. در آکواریوم ها با توجه به نوع آن ها و ابعادشان، از گیاهانی با ابعاد و شرایط نگهداری خاص استفاده می کنند.

گیاه آبزی چندین نقش را در یک آکواریوم خوب به عهده دارد که عبارتند از

  • تامین قسمتی از اکسیژن موردنیاز ماهیها و آبزیان دیگر آکواریومی
  • زیبایی و طراوت بخشیدن به آکواریوم
  • جذب بخشی از مواد دفعی حاصله از متابولیسم ماهیها و سایر آبزیان
  • ایجاد پناهگاه برای برخی از ماهیها که در مواقعی نیاز به پناهگاه دارند به ویژه نوزادان حاصله از ماهیهای مولد
  • ایجاد بستر تخمریزی برای برخی از ماهیها که از گیاهان برای ریختن تخم روی آنها استفاده می کنند.
گیاه آبزی گیاه آسیاب آبی

گیاه آسیاب آبی

گیاه آبزی خزه کریسمس

خزه کریسمس

گیاه آبزی برگ کاتاپا

برگ کاتاپا

گیاه آبزی کریپتون فلامینگو

کریپتون فلامینگو

گیاه آبزی سالوینیا کوکلاتا

سالوینیا کوکلاتا

گیاه آبزی لیلا اپسیس

لیلا اپسیس

گیاه آبزی آلترنانترا روزافولیا

آلترنانترا روزافولیا

گیاه آبزی نیلوفر تایگر

نیلوفر تایگر

گیاه آبزی چمن مونت کارلو

چمن مونت کارلو