چاقو ماهی (شبح سیاه)

black-ghost knife fish

این ماهی دراز باریک سیاه ، یک آکواریم خوب گیاه کاری شده را دوست دارد ، بنابراین می تواند به خوبی در میان گیاهان غیب شود. اگر هیچ گیاهی وجود نداشته باشد ، با دراز کشیدن روی بستر و یا پشت یک صخره ، روی پهلویش استراحت می کند و به نظر مرده می رسد.

در طبیعت ، غذایش را با شوک الکتریکی پیدا می کند. چشم های خیلی کوچکی دارند. ماهی هایی درخشانند و تغییرات کیفیت آب آکواریم را دوست ندارند.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را خواهند خورد ، اما این غذا برای آنها بهترین نمی باشد. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس ، کرم های خاکی ریز شده و کرم های شیشه ای ، بهترین نوع غذا برای آنهاست.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

فقط با ماهیان بزرگتر غیر مهاجم

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

20

20

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

اشتراک گذاری