گورامی آبی یا کازبی

blue or cosby gourami

سه نژاد رنگی اصلی از ماهی trichogaster trichopterus وجود دارد. گورامی آبی یا کازبی ، خیلی شبیه به گورامی سه خال است ، اما هیچ لکه ای روی بدنش ندارد ، در حالی که سایه آبی ، عمیق تر و قوی تر است. رنگ آبی تیره تر این ماهی ، به نظر مرمری میرسد ، در صورتی که در گورامی سه خال ، این رنگ موج دار است. این ماهی جذاب ، خیلی اجتماعی است ، اگر توسط ماهی های دیگر آکواریم اذیت شود ، تنها برای هشدار دادن آنها را تعقیب میکند اما آسیبی به آنها نمیرساند.

این ماهی ها میتوانند از هوا تنفس کنند و برای این منظور برای تنفس از هوا ، به سطح آب می آیند. در مقایسه با سایر ماهی ها ، به اکسیژن زیادی در آب آکواریم نیاز ندارند. بنابراین آنها مثل بیشتر ماهیان دیگر ، به مقدار زیادی اکسیژن در آبشان احتیاج ندارند.

تغذیه : گورامی آبی با دریافت یک رژیم غذایی شامل غذای زنده ، یخ زده و پولکی خوشحال خواهد بود. همچنین گاهی به عنوان غذای تکمیلی ، از لارو پشه لذت خواهند برد.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

11

11

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری