تبرزین ماهی شیشه ای

glass hatchet fish

این ماهی شکل خیلی عجیب و غریبی دارد. از بالا بدن آنها بینهایت لاغر به نظر می رسد. باله های سینه ای بسیار بزرگ دارد.

اگر بترسند یا اذیت شوند ، باله های سینه ای را به کار خواهند برد تا خودشان را به بیرون آب پرتاب کنند ، بنابراین یک سرپوش مناسب محکم روی آکواریم قرار دهید. بیشتر اوقات ، نزدیک به سطح آب شنا می کنند. اطلاعاتی در مورد تفاوتهای جنسی یا تولید مثل این ماهی وجود ندارد.

تغذیه : هنگام غذا خوردن ، فک پایینی این ماهی می افتد و می تواند غذاهای شناور را بخورد. یک رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی را می خورد و به راحتی غذاهای زنده مثل کرم های شیشه ای یا دافنی را می پذیرد. لارو پشه سیاه برایش لذت بخش است. این غذا به صورت فریز – خشک شده در دسترس می باشد.

خاستگاه

آمریکای شمالی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

3

3

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری