بارب طلایی (گلدن بارب)

golden barb

سال هاست که بارب طلایی محبوب آکواریم داران است. این ماهی بدنی به رنگ زرد تا طلایی زیبا با باله های قرمز دارد و واقعاً در یک آکواریم ، چشم گیر است. بزرگترها بدنی کاملاً کلفت دارند و رنگ آمیزی آن ها پر رنگ تر میباشد. نر ها یک ردیف خال های سیاه دارند که درست از آبشش ها تا ساقه دمی کشیده شده اند. ماده ها معمولاً تعداد کمی خال سیاه پراکنده در بدن دارند.

تکثیر می تواند سخت باشد ، گاهی ماده ها تخم هایشان را رها نمی کنند که در این مورد توجه نرها به آنها اهمیتی ندارد. اگر تکثیر موفقیت آمیز باشد ، لاروهای خیلی کوچک آنها احتیاج به فیتوپلانکتون microsorium  به عنوان غذای اولیه ، دارند.

تغذیه: همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را میخورند. اغلب از اولین غذا خورنده ها در آکواریم هستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای ماهیان دیگر آکواریم وجود داشته باشد.

خاستگاه

آسیا/چین

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری