گورامی غول پیکر هندی

Indian giant gourami

آنابانتیدها از آب های تیره بدون اکسیژن منشاء میگیرند و رنگ آمیزی پر رنگ آنها همراه با علامت های آنها ضروری است تا بتوانند جفت را جذب کنند. این ماهی یک نمونه بارز این حالت است ، که بدنی کلفت و علامتهای قهوه ای دارد. نر بدنی تقریباً به رنگ قرمز – قهوه ای داشته که با حدود 7 خط عمودی آبی متالیک روشن روکش شده است.

رنگ آبی همچنین در طول باله مخرجی ، جایی که به بدن متصل میشود ادامه دارد ، این باله همچنین دارای یک حاشیه نارنجی روشن است. باله پشتی یک لبه سفید دارد. دم شفاف است و حاشیه قرمز و لکه های آبی در همه آن وجود دارد. باله های شکمی نارنجی روشن هستند. همچنین باله پشتی دراز و نوک تیز است. رنگ آمیزی و علامت های ماده ، خیلی شفاف تر از نر است.

تغذیه : مثل همه گورامی ها ، این ماهی ها به راحتی با یک رژیم غذایی شامل غذای زنده ، یخ زده و پولکی تغذیه میشوند. همچنین گاهی به عنوان غذای کمکی از لارو پشه لذت میبرند ، که یک غذای طبیعی برای آنها در طبیعت است.

خاستگاه

هند

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

9

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری