گورامی کوتوله نئونی

neon dwarf gourami

گورامی کوتوله نئونی قرمز و گورامی کوتوله نئونی آبی دو نوع از گورامی های کوتوله نئونی هستند که رنگ ها و نژادهای متنوعی از گورامی کوتوله معمولی میباشند. اگر آنها را به منظور تکثیر تهیه میکنید ، مطمئن باشید که در نسل های بعدی همان رنگ خود را تولید میکنند.

این تنوع رنگی برحسب تقاضای خریداران ماهی ایجاد شده و تکثیر کنندگان تجاری ، اغلب در خاور دور ، بیشترین فعالیت را در برآورده کردن این تقاضا انجام داده اند.

تغذیه: گورامی کوتوله نئونی ، در غذا خوردن متجاوز نیست ولی برای غذا ، خیلی مشکل پسند است. شما باید مطمئن شوید که غذای کافی در آکواریم برای این ماهی وجود دارد. معمولاً اکثر غذاهایی را که در اختیارشان قرار میدهید ، خواهند خورد.

 

 

 

 

خاستگاه

چین

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

4

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری