دانیوی مرواریدی

pearl danio

این ماهی ، یک ماهی خیلی مقاوم و عادت پذیر دیگر برای آکواریم داران تازه کار می باشد. مثل همه دانیوها ، این ماهی یک ماهی گروهی بوده و به سادگی می تواند در گروه های کاملاً بزرگ 20 تایی یا بیشتر بدون هیچ مشکلی نگداری شود. هر دو جنس بدنی به رنگ آبی استیلی دارند و یک خط باریک قرمز روشن که در طول بدن کشیده می شود. همچنین رنگ تقریباً قرمزی در طول ناحیه مخرجی نرها وجود دارد. ماده ها بدن پرتری نسبت به نرها دارند.

تکثیر آنها بسیار آسان است. در تانک تکثیر تعداد نر ها را دو برابر ماده ها قرار دهید و مولدین را به محض اینکه تخم ریزی تمام شد خارج کنید ، در غیر این صورت  ، تخم هایشان را میخورند.

تغذیه : دانیوی مرواریدی همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. در تمام عمق آکواریم شنا می کنند و مهم نیست کجای آن هستند ، همیشه یکی از اولین تغذیه کنندگان در وقت غذا دادن خواهند بود.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری