سیکلید کوتوله رامس / سیکلید پروانه ای

rams / butterfly cichlid

سه شکل مختلف از این ماهی وجود دارد که همگی شکوه را به یک آکواریم اضافه میکنند. به طور کلی به عنوان سیکلیدهای کوتوله شناخته می شوند. آنها بدنی کلفت ، باله پشتی بزرگ عمود ایستاده دارند و بسیاری رنگ های مختلف در بدن و باله هایشان وجود دارد. رنگ اصلی بدن خاکستری آبی بوده که رنگ سیاه ، زرد و طلایی در قسمت بالایی آن وجود دارد. یک حلقه قرمز روشن اطراف چشم وجود دارد و یک نوار عمودی سیاه در میان آن دیده میشود.

باله های مخرجی مثل لب های بالایی و پایینی دم ، قرمز روشن هستند. تشخیص جنسیت کاملا آسان است ، اولین شعاع های باله پشتی نرها گسترش یافته می باشد. معمولاً ماده ها رنگ قرمزی در ناحیه شکمی دارند و کمی چاق تر از نرها هستند. آنها ترجیح میدهند که یک پناهگاه داشته باشند ، جایی که بتوانند اگر احساس خطر کردند به آن جا پناه ببرند.

تغذیه : سیکلیدهای کوتوله رامس همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را خواهند خورد. چون در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند ، جزء اولین غذا خورندگان نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای خوردن بدون پرخوری به دست می آورند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری