گربه ماهی لجن خوار باله بادبانی

sail-fin pleco/red gibbiceps

این ماهی به طور استثنایی صلح جو می باشد. گربه ماهی لجن خوار بدقیافه می ماند که فلس های بزرگ سخت روی بدن دارد.

این ماهی روی دیواره های آکواریم و تزئینات به دنبال جلبک می گردد ، و اگرچه خیلی بزرگ می شود ، یک موجود بزرگ جثه ملایم است.

تغذیه : اگر چه می توانند هر نوع جلبکی را در آکواریم بخورند ، احتیاجات تغذیه ای خاصی دارند. تقریباً همه نوع غذایی را خواهند خورد ، اما برگ های کاهوی آب پز ، نخود باغچه ای جوشانده شده و اسفناج را ترجیح می دهند. بهتر است اسفناج بدون قند و کنسروی به آنها داده شود.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

30

30

غذا

بیشتر گیاهی

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری