رازبورای دم قیچی

scissortail rasbora

این ماهی ، یک ماهی دراز ، بلند و باریک ، زرنگ و یک شناگر خیلی سریع است. ماهی مقاوم است و برای نگهداری آسان و برای نگهداری در یک آکواریم جدید ایده آل می باشد.

بدن نیمه شفاف می باشد و یک خط سیاه درست از پشت سرپوش آبششی تا ساقه دمی کشیده شده است. دم دو لبه سیاه دارد که وسیله یک باند زرد رنگ از هم جدا می شوند.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی را دوست دارد. با میل غذاهای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس ، کرم های شیشه ای و دافنی را یک یا دو بار در هفته دوست دارند.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری