آراوانای نقره ای

silver arawana

این ماهی ، یک ماهی شکارچی و مهاجم است. به نظر می رسد که باله های آن در انتهای قسمت عقبی بدن ، با هم ادغام شده اند. نرها باله مخرجی بلندتری نسبت به ماده ها دارند. مشکل نگهداری این ماهی ، این است که فلس ها و چشم ها بزرگند و چاره ای جز نگهداری بعدی آنها در برکه ها یا استخرهای خانگی نیست.

آراوانا به طور باور نکردنی فرز است و می تواند به بیرون آب بپرد تا بی مهرگان را از شاخه های آویزان شکار کند. همچنین ماهی ها را شکار می کند.

تغذیه : انواع غذاهای گوشتی را می خورد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

با گونه های شکارچی هم اندازه خودش

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

غذاهای گوشتی

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری