کوریدوراس خال دار یا نقطه دار

spotted or dotted corydoras

شما می توانید انواع و طرح های گوناگونی از این ماهی را بخرید. شرح مختصر و درست درباره آنها سخت است. به طور کلی ، باله پشتی یک خال بزرگ سیاه دارد ، بدن در تمام قسمت ها لکه سیاه دارد (از نقطه های کوچک تا خال های بزرگ) ، دم خال های کوچک دارد ، بقیه باله ها شفافند و پوزه گرد می باشد.

به طور اساسی ، همه آنها الگوی سیاه و سفیدی دارند و تفاوت ها بسیار زیبا هستند. مثل همه کوریدوراس های دیگر ، ماهی هایی اجتماعی هستند و همیشه کف تانک حرکت کرده ، در حالی که به دنبال غذا می گردند. یکی از آسان ترین کوریدوراس ها برای تکثیر هستند. تخم های چسبنده خود را ، معمولاً روی دیواره شیشه آکواریم می گذارند و تا زمانی که تخم ها باز شوند ، به شیشه می چسبند و سپس به کف آکواریم می افتند. مراقبتی از تخم ها و نوزاد از طرف مولدین وجود ندارد.

تغذیه : تمام غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. غذاهای زنده ، مثل توبیفکس و کرم ها خونی ، برای این ماهی کف زی ایده آل می باشند ، خصوصاً اگر روی یک بستر ماسه ای ریخته شوند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری