Blyxa japonica

Blyxa japonica

Blyxa japonica
pH : 6-7
دمای مناسب بین ۲۸-۲۴ درجه سانتیگراد
میزان نور مورد نیاز : نور زیاد
محل مناسب کاشت : قسمت میانی
منشا گیاه : مناطق گرمسیری آسیا
سطح نگهداری :کمی مشکل

نوع تکثیر : قلمه

این گونه از بلیکسا محبوبیت خاصی بین دوستداران آکواریوم داراست و به علت ارتفاع کمتر نسبت به گونه aubertii از این گونه بیشتر در آکواریوم استفاده میشود.

اشتراک گذاری