Blyxa aubertii

Blyxa aubertii

Blyxa aubertii
pH : 6-7
دمای مناسب بین ۲۸-۲۴ درجه سانتیگراد

میزان نور مورد نیاز : نور زیاد
محل مناسب کاشت : قسمت میانی و عقب
منشا گیاه : مناطق گرمسیری آسیا
سطح نگهداری :کمی مشکل
نوع تکثیر : قلمه

 

 

اشتراک گذاری