تترای کور غاری

blind cave tetra

 تترای کور غاری به طور طبیعی کور است ، زیرا در غارهای زیر زمینی یافت میشوند ، جایی که بینایی برای آنها کاربردی ندارد. به طور طبیعی در این ماهیان یک سیستم رادار ایجاد شده است ، بنابراین به ندرت به ماهی های دیگر یا اجسام درون آکواریم برخورد می کنند. تقریباً همیشه اولین ماهی هستند که غذای قرار گرفته در آکواریم را احساس می کنند و در پیدا کردن آن هیچ مشکلی ندارند. با یک بدن چاق و رنگ آمیزی کرم تا تقریباً صورتی ، حتماً در آکواریم شما ، ماهیان برجسته ای خواهند بود. 

تا زمانی که غذا در آکواریم قرار داده شود با حالت آرامی شنا میکنند ، اما بعد از ریختن غذا به طور غیر قابل انتظاری سریع می شوند. هیچ مشکلی با ماهیان دیگر ندارند ، و تکثیر آنها کاملاً آسان است.

تغذیه: برای غذا دادن به این ماهی هیچ مشکلی ندارید. همه نوع غذایی را با میل می پذیرند.

خاستگاه

آمریکای مرکزی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

اشتراک گذاری