تترای کلمبیایی 95

Colombia 95 tetra

ماهی تترای کلمبیایی مدت کوتاهی است که به عنوان یک سرگرمی شناخته شده و از این رو نامگذاری شده است. نر به مراتب رنگ آمیزی بیشتری داشته و یک دم ، باله چربی و باله مخرجی قرمز روشن دارد ، هرچه پیرتر میشود ، تمام بدن آبی پر رنگ میشود. وقتی زیر نور آکواریم حرکت میکند ، میتوانید طیف های گوناگونی از رنگ آبی در بدن آن ببینید. اگر چه یک ماهی جدید است ، ولی فهمیده شده که تولید مثل آن آسان است. یک جفت ماهی سالم می توانند در یک آکواریم شامل گیاهان با برگ باریک با همدیگر قرار داده شوند. 

زمانی که شروع به تولید مثل کردند ، هر روز 6 تا 10 تخم میگذارند. یک بار که تخم ریزی کردند ، میتوانید بدون هیچ ترسی از اینکه تخم ها خورده شوند ، بزرگسالان را با تخم ها رها کنید. شما باید به آنها هر دوهفته برای مدتی استراحت بدهید تا بتوانند به شرایط عالی برگردند.

تغذیه: همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را میخورند. برای اینکه همیشه در بهترین حالت باشند ، فقط غذاهای با بهترین کیفیت قابل دسترسی به آنها بدهید.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری