پیرانا

piranha

این ماهیان شهرت بدی به عنوان یک ماهی مهاجم دارند. اگر به آنها به مقدار کافی و به طور صحیح غذا داده نشود ، به طور استثنایی می توانند بد رفتار و درنده خو باشند. ماهیانی اجتماعی نیستند و احتمالاً ساکنان دیگر آکواریم را خواهند خورد. در طبیعت در دسته های خیلی بزرگ زندگی می کنند ، همدیگر را تعقیب میکنند و قسمت خارجی باله های همدیگر را گاز می گیرند ، کمتر ممکن است دیده شود یک پیرانا وضعیت خوبی دارد. اگر میخواهید این ماهی را نگه دارید ، خیلی مقاومند و مستعد بیماری نیستند. 

آنها در گروه هایی  تخم ریزی میکنند ، تخم ها را پخش کرده و تلاش میکنند که آن ها را ببلعند.

تغذیه: یک رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را با علاقه میخورند.

خاستگاه

آمریکای شمالی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

فقط با همنوعان خودش

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری