تترای فانتوم قرمز

red phantom tetra

این ماهی یک خویشاوند نزدیک فانتوم سیاه می باشد ، همچنین ماهی ای است که اخیراً به آکواریم های اروپایی اضافه شده است. کمی بعد از تترای فانتوم سیاه شناخته شد و به عنوان یک ماهی حساس مورد توجه قرار گرفت. این ماهی ظاهر قابل توجه قرمزی دارد ، همچنین در این ماهی علامتهای سیاهی روی باله پشتی و یک ترشح سفید روشن کوچک بر روی باله پشتی در ماده ها وجود دارد. 

زمانی که قصد تکثیر این ماهی را دارید ، لاروها برای پرورش بسیار کوچک هستند و تکثیر کنندگان تجاری موفق در جمهوری چک این کار را می کنند. از این جنس دو فانتوم دیگر وجود دارد ، اما آنها به ندرت دیده میشوند و به طور کلی فقط به صورت تصادفی وارد میشوند.

تغذیه: این ماهی غذای کوچک را دوست دارد. غذای پولکی باید بین انگشتانتان ساییده شده تا خرد شود. همچنین غذای زنده کوچک ، مثل بچه دافنی کرمهای کوچک و کرم خونی های کوچک با میل پذیرفته میشوند.

  

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

4

4

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

7:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری