ماهی رنگین کمان نواردار

banded rainbowfish

نژادهای رنگی و محلی زیادی از این ماهی وجود دارد. بر پایه رنگ قرمز باله ، مهم ترین تفاوت ها از سایه ها و شدت قرمزی ناشی می شود. نام گذاری نژادهای متنوع این ماهیان ، با توجه به نام یا محل رودخانه ای که در آنجا پیدا شده اند، صورت گرفته است.

برای مثال ، نژاد رودخانه گیدی (ghddy-river) یا نژاد رودخانه گیدر (goyder-river). این ماهی ها از انشعاب های با جریان کند رودخانه ، با مقدار زیادی بوته های آویزان سرچشمه می گیرد. توصیه می شود که تعدادی گیاه بزرگ در آکواریم برای آنها گذاشته شود ، تا در آنها مخفی شوند. معمولاً شناگرانی نسبتاً آرام می باشند ، فقط زمانی که لازم باشد سریع حرکت می کنند.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست خواهند داشت. این ماهیان غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را دوست دارند و دافنی ، یک یا دو بار در هفته به آنها داده می شود.

خاستگاه

استرالیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

12

12

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری