ماهی رنگین کمان قرمز

red rainbowfish

نرها به رنگ قرمز زنده و ماده ها به رنگ نقره ای ساده می باشند ، بنابراین تعیین جنسیت این گونه مشکل نیست. همین طور که این ماهیان رشد کرده و بالغ می شوند ، بدن نرها خیلی پهن می شود و پشت آنها به طور قابل ملاحظه بلند می شود.

معمولاً ماده ها کمی کشیده تر هستند. هر دو جنس به اندازه خوبی بزرگ می شوند ، حتی وقتی که رشد کاملی دارند ، ماهیان اجتماعی عالی می باشند. تکثیر آنها آسان است ، تخم ریزی پراکنده دارند ، زمانی که تخم ریزی تمام شد ، باید آنها را از تخم جدا کرد.

تغذیه: رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست خواهند داشت. این ماهیان غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس ، کرم های شیشه ای را دوست دارند و دافنی را یک یا دو بار در هفته می خورند.

خاستگاه

گینه نو(پاپوآ)

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

13

13

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری