ماهی رنگین کمان بوسمانی

boesmani rainbowfish

رنگ این ماهی کاملاً تاثیر گذار است ، قسمت عقب بدن شامل دم که پرتقالی زرد براق بوده و رنگ نیمه جلویی بدن ، سنگی – خاکستری – آبی با دو راه زرد می باشد. بدن به شکل تخم مرغ کشیده است. تعداد زیادی گیاهان آبزی بلند را در آکواریم دوست دارند ، تا روی آنها بنشینند. هر 2 یا 3 روز در هفته ، روی برگ گیاهان تخم ریزی می کنند.

اما سپس تا یک ماه تخم ریزی نمی کنند. اگر می توانید تخم ها را نگه دارید و بچه ها را پرورش دهید ، باید بدانید که بزرگ کردن و مراقبت از آنها خیلی ساده است.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست خواهند داشت. این ماهیان عذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس ، کرم های شیشه ای و دافنی را یک یا دو بار در هفته می خورند.

خاستگاه

گینه نو (پاپوآ)

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

13

13

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری