ماهی رنگین کمان باله نخی

thread-fin rainbowfish

این ماهی ، بینهایت باریک و شکل باله های نرها اغراق آمیز است. همین که این ماهی جا بیفتد و شرایط خوب باشد ، قسمت بالایی بدن سوسنی متالیک و لبه پایینی آن ظاهر قرمزی پیدا می کند. باله های کشیده ، سیاه پر کلاغی هستند ، دم شفاف است و تنها لبه های قسمت های بالایی و پایینی آن قرمز می باشد.

زمانی که ماده ها آماده تخم ریزی اند و بیش از یک نر وجود دارد ، نرها در مقابل هم خود نمایی می کنند ، در حالی که باله هایشان را باز می کنند و برای جلب توجه ماده رقابت می کنند.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس ، کرم های شیشه ای و دافنی را یک یا دو بار در هفته با میل می خورند. مطمئن شوید که غذای داده شده به اندازه کافی کوچک شده تا بتوانند آن را بخورند.

خاستگاه

گینه نو-استرالیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری