کوریدوراس برنزی

bronze corydoras

این ماهی یکی از معمولی ترین کوریدوراس ها از 3 گونه در دسترس است ، تا حدودی به این علت که تولید مثل آنها خیلی آسان می باشد. تقریباً همه کوریدوراس های برنزی به وسیله پرورش دهندگان تجاری در خاور دور فراهم می شوند و از محل زندگی طبیعی خود جمع آوری نمی شوند.

بینهایت مقاومند ، اگر چه میتوانند کمی خجالتی باشند و در میان گیاهان مخفی شوند. همان طور که از اسمشان برمی آید ، قهوه ای برنزی هستند و دو خال بزرگ تیره در طرفین دارند. این ماهی برای قرار دادن در یک آکواریم که دو هفته از آماده شدن آن می گذرد ، ایده آل می باشد. فقط سنگریزه گرد (مثل نخود) به کار ببرید ، زیرا این سنگریزه ها به سبیلک های بلند آن ها آسیبی نمی زنند. مثل همه کوریدوراس ها ، بستر ماسه ای برای آنها مناسب تر است.

تغذیه : تقریباً تمام غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را میخورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و از اولین غذا خورنده ها نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای آنها بدون پرخوری وجود دارد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

8

8

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری