کوریدوراس الگانت (باوقار)

elegant corydoras

ماهی شناخته شده ای است و سال های بسیاری است که آکواریم داران آنها را نگهداری می کنند. به بزرگی بیشتر کوریدوراس ها نمی رسند و بنابراین به آکواریم کمی کوچکتر احتیاج دارند. به طور وسیعی در دسترس بوده و خیلی ارزان می باشند. محافظت و نگهداری از آنها آسان است. تشخیص جنسیت آسان است.

نرها کاملاً باریک و ماده ها چاق تر هستند. تولید مثل و پرورش آنها ساده می باشد ، با توجه به این که هیچ یک از والدین از تخم ها و نوزادها حفاظت نمی کنند ، بهتر است در آکواریم جداگانه ای تخم ریزی کنند ، جایی که لاروها بتوانند پرورش یابند.

تغذیه : تمام غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و از اولین غذا خورنده ها نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای آنها بدون پرخوری وجود دارد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری