کوریدوراس راهزن قلابی

false-bandit corydoras

این ماهی تازگی به گروه ماهی های آکواریمی اضافه شده و خوب بین آنها جای گرفته است. به ارزانی بقیه کوریدوراس ها در دسترس نمی باشد ، ماهی بسیار خوش منظر می باشد ، قوی و توپر بوده. یک زمینه بدن کرم رنگ و یک نوار سیاه دارد که از میان باله پشتی کشیده میشود و از بالای پشت تا قسمت پایینی دم به سمت پایین می آید.

همچنین یک نوار عریض سیاه دارد که به طور عمودی از میان چشم ها کشیده می شود ، که به شکل یک ماسک است ، از این رو نامش راهزن قلابی گذاشته شده است. ماهی کاملاً مقاوم است و تغییرات اندک در محدوده PH را می پذیرد ، اما به مقدار بالای اکسیژن و یک سیستم فیلتراسیون خوب نگه داری شده ، نیاز دارد. مشکلات نیتریتی را تحمل نخواهد کرد.

تغذیه : تمام غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و از اولین غذا خورنده ها نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای آنها بدون پرخوری وجود دارد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

6

6

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

اشتراک گذاری