کوریدوراس پلنگی

leopard corydoras

بدن کوریدوراس پلنگی با خال های سیاه کوچک پوشیده شده است ، در زیر خط جانبی یک خط وجود دارد که از نقاط کمی بزرگ درست شده و در زمینه ای به رنگ سفید نقره ای قرار دارد. نام گذاری آن هم از این ویژگی گرفته شده است.

در قسمت بالایی پشت لکه سیاه بزرگی وجود دارد. در تمام دم نقش مخطط نقطه چینی وجود دارد. ماهی خیلی زیبایی است. پوزه بسیار گرد و بی نوک می باشد. یکی از معمولی ترین ماهی های در دسترس می باشد. به هنگام تولید مثل ، در صورت حضور ماهی corydoras trilineatus بسیار خوشحال به نظر می رسد و در طرحش مقدارکمی دگرگونی به وجود می آید. نگهداری آنها بسیار آسان است ، و آب خوب اکسیژن دهی شده و فیلتر شده آکواریم را دوست دارند.

تغذیه : تمام غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. در نیمه پایینی آکواریم شنا می کنند و از اولین غذا خورنده ها نیستند ، بنابراین مطمئن شوید که غذای کافی برای آنها بدون پر خوری وجود دارد.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

اشتراک گذاری