سیکلید فرونتوزا

frontosa cichlid

سیکلید فرونتوزا تا حد کاملاً بزرگی رشد می کند و به یک آکواریم با حداقل طول 2 متر و ارتفاع 60 سانتی متر نیاز دارد. خیلی تفریحی و آرام ، ظاهراً بدون هیچ مقصودی در آکواریم شنا می کنند.

نر های بالغ یک کوهان جمجمه ای در جلوی سر دارند ، که خیلی مشخص است و ماده ها غذه کوچکتری دارند. فقط حدود 50 تخم می گذارند ، اما مراقبت زیادی را از آنها انجام میدهند و تا زمانی که باز شوند آب را روی آنها به جریان در آورده و آنها را تمیز می کنند. لاروها در یک گروه به صورت فشرده نگهداری می شوند تا به اندازه کافی بزرگ شوند و بتوانند غذا بخورند و از خودشان محافظت نمایند. با شکیبایی شما ، این ماهیان می توانند به اندازه کافی اهلی شده و مستقیماً از دست شما غذا بگیرند.

تغذیه : یک رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را با میل می خورند. یک یا دوبار در هفته دافنی زنده به آنها بدهید.

خاستگاه

آفریقا(دریاچه تانگانیکا)

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی (ترجیحاً با هم گونه هایش)

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

35

35

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری