تروفئوس کاذب قرمز / آبی

 psedotropheus red/blue

این ماهی ها ، شروع کننده های خوبی برای یک آکواریم برپاشده برای سیکلیدهای آفریقایی هستند. به طور استثنایی مقاوم بوده و شرایط متغیر آکواریم را خواهند پذیرفت. نگهداری آنها خیلی آسان است.

آکواریم چیده شده با صخره ها را که به آنها مناطق امن و جایگاه تولید مثل بدهد ترجیح میدهند. تشخیص جنسیت آنها آسان است ، نرها یک رنگ و ماده ها رنگ دیگری دارند. تکثیر آنها آسان است و مثل بیشتر سیکلیدها ، طی چند هفته اول ، از لاروها مراقبت می کنند و در برابر شکارچیان از آنها دفاع می کنند.

تغذیه : یک رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرمهای خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را با میل می خورند. بهتر است هفته ای یک یا دوبار به آنها دافنی داده شود.

خاستگاه

آفریقا(دریاچه مالاوی)

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خوب فقط با ماهیان بزرگتر

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری