اسفرونموس (گورامی غول پیکر)

giant gourami

گورامی های غول پیکر کوچک ، ظاهری متفاوت با بالغ ها دارند ، بدین صورت که کوچک ها سر دراز و باریک نقطه دارد و خطوط عمودی روی بدنشان دارند. همان طور که بالغ می شوند ، شکل سرشان گردتر شده و بدنشان تقریباً خاکستری می شود.

این ماهی به عنوان بزرگترین گورامی ها ، به تانکی جادار با سیستم فیلتراسیون خوب نیاز دارد ، اگر در برکه خانگی نیست. هم آوری یا تولید تخم آن زیاد است و ماده ها تا 20000 تخم می گذارند.

تغذیه : این ماهی غذاهای آماده و زنده را ترجیح می دهد.

 

خاستگاه

جنوب آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

ترجیحاً با ماهیان هم اندازه گوشتخوار

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

7

7

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

اشتراک گذاری