ماهی بهشتی

paradise fish

ماهی بهشتی برای ماهیان بهشتی گردن کلفتی میکند و در حالی که مستقیماً بین آنها شنا می کند ، با سر به آن ها ضربه می زند یا آنها را گاز می گیرد. این ماهی ها هم برای تخم ریزی لانه حبابی می سازد و تا 500تخم می گذارند. به محض این که تخم ریزی تمام شد ، ماده ها باید از آکواریم تکثیر خارج شوند ، وگرنه توسط نر ها به طرز بدی زخمی یا حتی کشته خواهند شد. نر مراقبت شدیدی را انجام  می دهد و از نوزادان در آشیانه حباب هوا مواظبت می کند.

آشیانه حباب هوا می تواند 12 سانتی متر طول و 2 سانتی متر ضخامت داشته باشد. زمانی که تخم ها باز شدند ، لارو ها به مقدار زیادی آنفوزوئر برای 4 تا 5 روز اول نیاز دارند ، بعد از آن می توان آن ها را با غذاهای اختصاصی نوزادان تغذیه کرد. نرها را باید در این زمان خارج کرد. این ماهیان ، خیلی مقاوم بوده و نگهداریشان می باشد.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف را ترجیح میدهند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم های شیشه ای را با میل می خورند.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

فقط با ماهیان بزرگتر

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری