دانیوی باله بلند

gold long-finned danio

دانیوی باله بلند طلایی به طور خاصی از دانیو گورخری (زبرا دانیو) به وجود آمده و سپس به طبیعت معرفی شده است. جایی که این ماهیان در مکان های معین به خوبی جا افتاده اند. مولدین با دقت انتخاب شده ، با رنگ آمیزی جذاب باله های بلند ، تکثیر می شوند تا یک نژاد جدید از دانیوی گورخری (زبرا دانیو) را بسازند.

تغذیه : این ماهی ها همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را می خورند. در تمام عمق آکواریم شنا می کنند و مهم نیست کجای آن هستند ، همیشه یکی از اولین تغذیه کنندگان در وقت غذا دادن خواهند بود.

خاستگاه

دو رگه

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

5

5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری