مینوی ابر سفید

white-cloud mountain minnow

وقتی این ماهی در یک آکواریم جا بیفتد ، ماهی واقعاً مقاومی خواهد بود و برای آکواریم های تازه برپا شده ایده آل میباشد. این ماهی محدوده وسیعی از شرایط آب را بدون هیچ مشکل زیادی خواهد پذیرفت. همچنین باید در آبهای خنک نگهداری شود ، در درجه حرارت های حاره ای فعالترند. این ماهی ، یک ماهی خیلی رنگارنگ است که بدنی به رنگ قهوه ای تا برنزی دارد و یک خط سبز مهتابی در تمام طول بدن و یک دم قرمز روشن و حاشیه های قرمز در باله های مخرجی و پشتی دارد.

اگر به صورت یک دسته در آکواریم نگهداری شوند ، خیلی وضع بهتری خواهند داشت. تکثیر آنها بسیار آسان است ، اما به گیاهان انبوه نیاز دارند تا بین آنها تخم ریزی کنند.

تغذیه: این ماهی ها همه نوع غذای زنده ، یخ زده و پولکی را میخورند. در تمام عمق آکواریم شنا میکنند و مهم نیست کجای آن هستند ، همیشه یکی از اولین تغذیه کنندگان در وقت غذا دادن خواهند بود.

خاستگاه

چین

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

4

4

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

اشتراک گذاری