گربه ماهی لجن خوار سفید

goldspot ancistrus albino

ماهی سفید در طبیعت کمیاب است ، اما این ماهی به صورت تجاری برای تجارت آکواریم داران پرورده شده است. نرها موی بلند اطراف چانه و بالای مرکز سر دارند ، در حالی که ماده ها آن را فقط اطراف لبه چانه دارند ، بنابراین تعیین جنسیت این ماهی خیلی آسان است.

دهان مکنده دارند و روی همه گیاهان و اطراف آکواریم خواهند چرید ، در حالی که جلبک روییده شده را می خورند. خارهای آبششی تیزی دارند ، بنابراین هنگام لمس آنها ، خیلی مراقب باشید.

تغذیه : هر نوع غذایی که در آکواریم قرار بگیرد خواهند خورد ، اما برگ کاهوی آب پز ، نخود باغی جوشانده شده و اسفناج بریده شده دلخواه می باشند. اسفناج باید بدون قند باشد و بهتر است که به صورت کنسرو باشد. به حلزون له شده و صدف تکه تکه شده نیز علاقه دارند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

12

12

غذا

بیشتر گیاهی

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری