گربه ماهی ملکه عربسک

L260 queen arabesque

این ماهی به طور وسیعی در دسترس می باشد و همین که در آکواریم جا بیفتد ، نگهداری آن آسان و بی نهایت مقاوم است. اطلاعات درمورد تشخیص جنسیت و عادت تولید مثلی این ماهی محدود است ، اما عادت دارند که روی صخره ها و چوب ها قرار بگیرند و درست به شما نگاه کنند.

به چوب باتلاقی واقعی نیاز دارند تا زیر آتن مخفی شوند و در آن چرا کنند. تکه های خیلی کوچک را سوهان می زنند تا به گوارش آنها کمک کند.

تغذیه : تکه های حلزون و صدف یخ زده مهم ترین غذای این ماهی می باشند. مقدار خیلی کمی از غذایی را که برای دیگر ماهیان ریخته می شود ، خواهند پذیرفت ، ولی با آن زنده نخواهند ماند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

9

9

غذا

بیشتر حلزون ها وصدف ها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

اشتراک گذاری