اسکات سبز

iranplant

مثل اسکات قرمز ، اسکات سبز گیاهان آکواریم را خواهد خورد و احتیاجات غذایی قابل توجهی دارد. نی بامبو و بستر ماسه ای – شنی را در بزرگترین آکواریم ممکن بکار ببرید. به مقداری نمک در آکواریم نیاز دارند ، چون ماهی آب لب شور هستند.

همین که بزرگ شدند ، مقدار بیشتری نمک نیاز خواهند داشت. در حالت طبیعی برای تولید مثل به آب شیرین می روند ولی بچه های تولید شده به آب لب شور برمیگردند. به میزان بالای فیلتراسیون ، کیفیت آب و اکسیژن نیاز دارند. ماهی هایی گروهی هستند و به طور معمول بسیار صلح جو می باشند. اطلاعاتی در مورد تولید مثل و تشخیص جنسیت آنها در دسترس نیست.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی مختلف با کیفیت بالا را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی ، توبیفکس و کرم شیشه ای را می خورند ، اما کاهو غذای ترجیحی آنهاست.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

فقط با ماهیان بزرگتر غیر مهاجم

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

20

20

غذا

بیشتر گیاهی

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری