سفره ماهی فنجانی

iranplant

هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد سفره ماهیان وجود دارد. سفره ماهی فنجانی به اندازه 10 سانتی متری در دسترس می باشد و همین که جا بیفتند ، خیلی خوب رشد می کند. یک بستر ماسه ای – شنی در آکواریم حیاتی است تا بتوانند خودشان را دفن کنند.

تحمل نیتریت را در آب ندارند ، بنابراین عوض کردن منظم آب لازم است. ظرفیت بالای اکسیژن و فیلتراسیون لازم می باشند. عادت کردن آنها به آکواریم طول می کشد ، اما نگهداریشان لذت بخش است. ماهی هایی فعال هستند ، در طرفین آکواریم به سمت بالا شنا می کنند.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذاهای پولکی را دوست دارند. غذای زنده ، مثل کرم های خونی و توبیفکس پذیرفته می شود ، وعده های غذایی مرتب از میگوی رودخانه ای را ترجیح می دهند. تکه های کوچک ماهی سفید پخته را دوست دارند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

فقط با ماهیان بزرگتر غیر مهاجم

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

25

25

غذا

بیشتر میگوی رودخانه ای

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری